Apache2+Subversion

Szerző: Ványi Albert |

A bejegyzésből megtudhatod, hogy hogyan lehet saját verziókezelő rendszert telepíteni. Az alaprendszer egy debian10 (buster) linux szerver.

Telepítés

Először telepítsük fel a szükséges csomagokat:

apt install apache2 apache2-utils subversion libapache2-mod-svn

Ellenőrizzük, hogy a szükséges modulok engedélyezve vannak-e:

a2enmod dav dav_svn

Beállítások

A subversion verziókezelőhöz hozzunk létre egy tárolólt:

svnadmin create /tároló/útvonala/projekt

Adjuk hozzá a www-data felhasználóhoz a tárolót:

chown www-data.www-data -R /tároló/útvonala/

Majd konfiguráljuk az apache számára a virtualhost állományt, persze az egyes értékeket módosítsuk a saját igényeinknek megfelelően:

nano /etc/apache2/site-available/snv.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName svn.example.com
        ServerAdmin postmaster@example.com
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/svn_error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/svn_access.log combined
        <Location />
            DAV svn
            SVNPath /tároló/utvonala
            AuthType Basic
            AuthName "Example SVN Repo"
            AuthUserFile /etc/subversion/passwd
            Require valid-user
        </Location>
</VirtualHost>

Mielőtt engedélyeznénk a beállításokat az apache részére, gondoskodjunk a biztonságról, hogy csak meghatározott felhasználók férhessenek a tárolóhoz:

sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd felhasználó_neve

Most már jöhet az apache:

a2ensite svn && systemctl daemon-reload && systemctl reload apache2

Subversion tároló létrehozása után beállíthatja a hozzáférés-felügyeletet a tároló/útvonala/projekt/conf/svnserve.conf fájl szerkesztésével. A hitelesítés beállításához például a beállítófájl következő sorait kell kivenni megjegyzésből:

# [general]
# password-db = passwd

A fenti sorok aktiválása után a passwd fájlban tarthatjuk karban a felhasználók listáját. Ugyanabban a könyvtárban szerkesszük a passwd fájlt, és vegyük fel az új felhasználót. A szintaxis a következő:

felhasználónév = jelszó

Kész is vagyunk, tovább finomíthatjuk a konfigunkat azzal, hogy az Let’s Encrypt ssl tanúsítványával védjük a hozzáférést.